Horizon 2020

У рамках реалізації Міжнародної платформи «Впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів» Спілка геологів України як дійсний член Європейської федерації геологів бере участь у виконанні цією організацією проєктів на замовлення Європейської комісії за програмою наукових досліджень та інновацій Horizon 2020:

 • KINDRA - акумулювання практичних та наукових знань, пов’язаних з гідрогеологічними дослідженнями;
 • INTRAW - обмін досвідом з Австралією, Канадою, Японією, Південною Африкою та Сполученими Штатами Америки для розвитку сировинної бази країн Європи;
 • CHPM2030 - розробка нового та потенційно проривного технологічного рішення, яке зможе допомогти задовольнити європейські потреби в енергії та стратегічних металах в єдиному інтегрованому процесі;
 • UNEXMIN - дослідження та інновації щодо недоступних та затоплених шахт;
 • INFACT – розробка інноваційних, неінвазивних та цілком безпечних для навколишнього середовища і людини геологорозвідувальних технологій.

Безпосереднім виконавцем проєктів від СГУ виступає дочірнє підприємство «Експертна рада Спілки геологів України».

Підприємство Експертна рада Спілки геологів України брало участь у проєкті KINDRA

KINDRA – інвентаризація знань з гідрогеологічних досліджень

ID грантової угоди: 642047 – Старт проєкту: 01.01.2015 – Фініш проєкту: 31.03.2018

Підприємство Експертна рада Спілки геологів України – національний експерт з проєкту KINDRA в Україні

Опис проєкту: KINDRA оцінює існуючі на території ЄС практичні та наукові дослідження стосовно підземних вод на основі нової Системи класифікації гідрогеологічних досліджень (HRC-SYS).

Спеціальна система класифікації дає можливість систематизувати роботу, документи, проєкти, звіти, бази даних тощо для полегшення майбутніх пошуків та аналізів; сприяє створенню мережі та розширенню спільноти геологів та людей, що займаються вивченням підземних вод.

У KINDRA взяли участь 20 членів EFG. Національні асоціації організували серію семінарів у своїх країнах, у тому числі в Україні.

Цей проєкт отримав фінансування від дослідницької та інноваційної програми Європейського Союзу Horizon 2020.

Підприємство Експертна рада Спілки геологів України виконувало проєкт INTRAW

INTRAW – міжнародна обсерваторія сировини

ID грантової угоди: 642130 – Старт проєкту: 01.02.2015 – Фініш проєкту: 01.02.2018

Підприємство Експертна рада Спілки геологів України – як третя сторона, що бере участь у проєкті INTRAW на порталі Рамкової програми наукових досліджень та інновацій H2020.

Опис проєкту: INTRAW це трирічний проєкт, який фінансувався ЄС в рамках програми Горизонт2020. Європейська федерація геологів (European Federation of Geologists – EFG) є координатором консорціуму, який нараховує 15 партнерів з різних країн, включаючи Австралію, США і Південну Африку.

Проєкт INTRAW спрямований на те, щоб розвивати нові можливості співпраці у освоєнні сировинної бази критичних для Європи видів мінеральної сировини з Австралією, Канадою, Південною Африкою та Сполученими Штатами, що стосується:

 • Досліджень та інновацій;
 • Політики та стратегії щодо сировинної бази;
 • Спільних освітніх та професійних програм;
 • Ліцензування та дозвільних процедур;
 • Систем звітності;
 • Практики розвідки, видобутку, переробки і утилізації відходів;
 • Менеджменту та заміни критичної сировини.

Підприємство Експертна рада Спілки геологів України бере участь у проєкті CHPM2030

CHPM2030 – комбіноване вилучення тепла, енергії і металу

ID грантової угоди: 654100 – Старт проєкту: 01.02.2016 – Фініш проєкту: 01.07.2019

Підприємство Експертна рада Спілки геологів України - як пов'язана третя сторона проєкту (LTP, Linked Third Party)

Опис проєкту: CHPM2030 спрямований на розробку нового та потенційно проривного технологічного рішення, яке зможе допомогти задовольнити європейські потреби в енергії та стратегічних металах в єдиному взаємопов'язаному процесі.

Концепція і стратегія проєкту: Європейська економіка є надзвичайно залежною від енергетичного та мінерального постачання для задоволення як виробничих, так і соціальних потреб. У зв’язку з цим поточними викликами є: зниження витрат на виробництво енергії та його шкідливого впливу на довкілля, зменшення залежності від імпортованої стратегічної сировини. Реагуючи на ці виклики, проєкт CHPM2030 ставить за мету розробку нової технології, яка поєднує глибинне виробництво геотермальної енергії з екстракцією металів із геотермальної рідини та об’єднує ці процеси в єдину збалансовану систему: Combined Heat Power and Metals – CHPM (комбінована теплоенергетика та метали).

З метою поліпшення економічної ситуації розробки глибинної геотермальної енергії, проєкт випробовує та досліджує можливості технологій маніпулювання металоносними геологічними формаціями з геотермальним потенціалом на глибині від 3 до 4 км та, можливо, навіть глибше. Наша мета полягає у втіленні в життя ідеї взаємопов’язаного виробництва енергії та металів та оптимізації технологій відповідно до вимог ринку в майбутньому. Проєкт прагне забезпечити верифікацію технологічного концепту в лабораторних умовах.

Координатор проєкту: – University Of Miskolc / Unim, Faculty Of Earth Science & Engineering / Hungary.

Координаційна група: Éva Hartai, Tamás Madarász and Aranka Földessy.

Цей проєкт отримав фінансування від дослідницької та інноваційної програми Європейського Союзу Horizon 2020.

Завершальна конференція в Делфті (NL) 23 травня 2019.

Підприємство Експертна рада Спілки геологів України працює у проєкті UNEXMIN

UNEXMIN – підводні дослідження затоплених шахт

ID грантової угоди: 690008 – Старт проєкту: 01.02.2016 – Фініш проєкту: 01.10.2019

Підприємство Експертна рада Спілки геологів України - як пов'язана третя сторона проєкту (LTP, Linked Third Party)

Опис проєкту: UNEXMIN є європейським проєктом в контексті досліджень та інновацій щодо недоступних та затоплених шахт, що фінансується науково-інноваційною програмою Європейського Союзу – Horizon 2020, за участю ряду установ з різних країн Європи.

Значна кількість закритих підземних шахт Європи - затоплені, а остання інформація щодо їхнього статусу отримана більше ніж сто років тому. Оскільки проведення зйомки за допомогою звичайного або дистанційно керованого обладнання неможливе через складне планування, топологію та геометрію найглибших шахт, UNEXMIN розробляє повністю автономне рішення цієї проблеми за допомогою безконтактних методів повторної розвідки глибоко розташованих затоплених шахт. Розроблена UNEXMIN технологія надасть можливість Європі зробити переоцінку мінерального потенціалу покинутих шахт, зменшити витрати на розвідку та збільшити надходження інвестицій для майбутніх видобувних робіт. Отримані дані з історичних місць, які наразі недоступні, створять можливість задокументувати та захистити унікальну мінеральну спадщину.

UNEXMIN – один з 28 проєктів, які були запрошені на захід «Дні промисловості ЄС 2019» у Брюсселі. Ця унікальна подія мала на меті виявити спільне найрізноманітніших галузей промисловості в ЄС та продемонструвати проєкти, які впливають на наше бачення ситуації.

Координатор: Університет м.Мішкольц - University of Miskolc (UNIM), Норберт Зейзон (Norbert Zajzon)

Підприємство Експертна рада Спілки геологів України бере участь у проєкті INFACT

INFACT – інноваційні, неінвазійні та цілком прийнятні технології геологічної розвідки. INFACT –майбутнє розвідки сировини в Європі!

ID грантової угоди: 776487 – Старт проєкту: 01.11.2017 – Фініш проєкту: 01.11.2020

Підприємство Експертна рада Спілки геологів України - як пов'язана третя сторона проєкту (LTP, Linked Third Party).

Опис проєкту: ЄС є одним із найбільших світових споживачів корисних копалин та металевої сировини, де можна очікувати значного зростання попиту в майбутньому. Проєкт ЄС "INFACT" спрямований на сприяння сировинній безпеці в Європейському Союзі шляхом посилення ролі Європи як місця для геологічної розвідки.

Партнери проєкту мають намір змінити геологічну розвідку сировини таким чином, щоб цей процес став соціально прийнятним, безпечним для довкілля і технологічно розвиненим. Також, проєкт INFACT призведе до переоцінки потенціалу мінеральних ресурсів у Європі.

Цілі:

 • Залучити суспільство
 • Збільшити вплив інновацій та знань
 • Створити еталонні площі ЄС

Координатор: Інститут Гельмгольца Фрайберг з Ресурсної Технології в Гельмгольц-Центрум Дрезден-Россендорф

Цей проєкт отримав фінансування від дослідницької та інноваційної програми Європейського Союзу Horizon2020

Партнери: 17 партнерів з науково-дослідних та наукових кіл, промисловості, державних та неприбуткових організації з семи країн.